Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

คำถามของ ผู้เข้าฝึกอบรมและบุคคลทั่วไป

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับองค์กรฝึกอบรม

คำถามของ ผู้เข้าฝึกอบรมและบุคคลทั่วไป

1.กรณีประชาชนทั่วไป สมัครสมาชิก Username และ Password   แต่ไม่สามารถเข้าระบบได้ 

ตอบ ให้เช็คความถูกต้องของ Username และ Password หากไม่สามารุดำเนินการใด้ให้ติดต่อ Admin โดยตรง

        *** (ข้อกำหนดในการใส่ Password ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร)

 

2.ประชาชนทั่วไปจะสมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปฝึกอบรมได้อย่างไร

ตอบ 1 เข้าเว็ปไซค์ศุนย์การศึกษาและฝึกอบรม 

        2 คลิกที่สมัครสมาชิก

        3 ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่กำหนดให้ครบถ้วน

        4 จะได้  Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบต่อไป

 3.ประชาชนทั่วไปจะสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมอย่างไร

ตอบ 1 ทำการสมัครสมาชิกตามขั้นตอน ตามข้อ 2

        2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เลือก การฝึกอบรม > องค์กรฝึกอบรม 

        3 ค้นหาและเลือกองค์กรฝึกอบรมที่ท่านต้องการ

        4 กดดูรายละเอียดการจัดการฝึกอบรมด้านขวามือ

 

4.ตรวจสอบรายชื่อองค์กรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรององค์กรแล้วได้ที่ไหน

ตอบ 1 เข้าสู่เว็บไซค์การศึกษาและฝึกอบรม 

        2 เลือกเมนู องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป.รับรอง ทางด้านซ้าย

5.จะรู้ได้อย่างไรว่ามีองค์กรฝึกอบรมไหนบ้างเปิดการฝึกอบรมอยู่

ตอบ เข้าเว็บไซค์ของ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม ตรวจสอบหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือโทรประสานกับองค์กรฝึกอบรมโดยตรง

 

7.จบ ม.3 สามารถเรียน EMT ได้ไหม

ตอบ เรียนได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

       1 ต้องเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำกว่า ม.3 และได้รับใบประกาศนียบัตรระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

       2 ต้องมีผลงานการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการฉุกเฉินการแพทย์ในระดับ ค และ ง ตามอำนาจหน้าที่ขอบเขต

          ความรับผิดชอบและข้อจำกัดในการปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมตามคำสั่งการแพทย์หรือการอำนวยการ พ.ศ. 2556 มาจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง

          โดยใช้แบบฟอร์ม EMR ม.3 ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ทางหน้าเว็ปไซค์ศูนย์การฝึกษาและฝึกอบรม

 

8.จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและรูปถ่ายจะทำอย่างไร

ตอบ   เข้าระบบของท่านเอง >> เลือก หน้าจัดการ >> เลือกแก้ไขประวัติส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูล >>คลิกเพื่อดูตัวอย่าง<<

 

9 การชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

ตอบ ให้สอบถามกับองค์กรฝึกอบรมโดยตรง