Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร จากคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

>> ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ <<

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร สามารถติดต่อรับบัตร Smart Card ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามขั้นตอนที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 061-0271669 (อินทุกร) เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 

***ประกันภัยไวรัสโคโรนา กรมธรรม์คุ้มครองการเจ็บป่วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา เท่านั้น***

 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม