คำถามของ ผู้เข้าฝึกอบรมและบุคคลทั่วไป
คำถามของ ผู้เข้าฝึกอบรมและบุคคลทั่วไป

 

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับองค์กรฝึกอบรม

คำถามของ ผู้เข้าฝึกอบรมและบุคคลทั่วไป

1.องค์กรฝึกอบรมที่เปิดอบรมมีกี่ประเภท

ตอบ มี 2 ประเภท 6 ระดับ

       1.1 ประเภทปฏิบัติการแพทย์ มี 2 ระดับ

             ระดับ EMT  

             ระดับ EMR 

       1.2 ประเภทผู้ช่วยอำนวยการ 4 ระดับ

            ผู้กำกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน

            ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

            ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน

            พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

 

2.กรณีประชาชนทั่วไป สมัครสมาชิก Username และ Password   แต่ไม่สามารถเข้าระบบได้ 

ตอบ ให้เช็คความถูกต้องของ Username และ Password ว่าตัวอักษรว่าพิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็ก  หรือตัวพิมพ์ใหญ่ หรือพิมพ์ตัวอักษรผิดหรือปาว

        หรือลองแล้วไม่ได้จริงๆให้ติดต่อ Admin โดยตรง

        *** (ข้อกำหนดในการใส่ Password ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร)

 

3.ประชาชนทั่วไปจะสมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปฝึกอบรมได้อย่างไร

ตอบ 1 แนะนำเว็ปไซค์การศึกษาและฝึกอบรม http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/Default.aspx  โดยเข้าทางเว็บไซค์การศึกษาและฝึกอบรม 

          จะอยู่ขวามือบน ของหน้าเว็บไซค์ สพฉ.

        2 คลิกที่สมัครสมาชิก

        3 ให้ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อจะได้ ยูสเซอเนมและพาสเวิท

        4 หลังจากได้ยูสเซอเนมและพาสเวิทแล้วเข้าเว็ปไซค์ สพฉ.http://www.niems.go.th/th/DefaultTH.aspx และฝึกอบรม จะอยู่ขวามือบน

           ของหน้าเว็บไซค์ สพฉ.

        5 ใส่รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล คือ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด วุฒิการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ E-mail  ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

           และที่อยู่ที่ทำงาน

        6 กรณีที่การใส่ข้อมูลการสมาชิกถูกต้องจะพบรายชื่อผู้สมัครสมาชิกบนหน้าแรกของศูนการฝึกษาและฝึกอบรม

 

4.ตรวจสอบรายชื่อองค์กรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรององค์กรแล้วได้ที่ไหน

ตอบ 1 เข้าเว็บไซค์การศึกษาและฝึกอบรม http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/Default.aspx คลิกเข้า "การฝึกอบรม" ด้านซ้ายของเว็ปไซค์การฝึกษา

           และฝึกอบรม

        2 หากท่านอยู่ในพื้นที่ ที่มีองค์กรฝึกอบรมอยู่ ให้เข้าไปยังองค์กรโดยวิธี 

        2.1 เลือกเขตที่ท่านอยุ่

        2.2 เลือกจังหวัดที่ท่านอยู่

        2.3 เลือกองค์กรในจังหวัดนั้นและโทรประสานกับผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมเพื่อสอบถามกำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ท่านสนใจ

 

5.ประชาชนทั่วไปจะสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมอย่างไร

ตอบ 1 ทำการสมัครสมาชิกตามขั้นตอน ตามข้อ 3 

        2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

        3 เข้าไปเลือก การฝึกอบรม และเลือกองค์กรฝึกอบรม หรือจะเลือกหลักสูตรฝึกอบรมก็ได้ จะมีรายละเอียดการการเปิดฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมที่ได้

           ประกาศ

        4 สอบถามองค์กรฝึกอบรมว่าขั้นตอนการสมัครองค์กรฝึกอบรมต้องทำอย่างไร

 

6.จะรู้ได้อย่างไรว่ามีองค์กรฝึกอบรมไหนบ้างเปิดการฝึกอบรมอยู่

ตอบ เข้าเว็บไซค์ของ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ หรือโทรประสานกับองค์กรฝึกอบรมโดยตรง

 

7.จบ ม.3 สามารถเรียน EMT ได้ไหม

ตอบ เรียนได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

       1 ต้องเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำกว่า ม.3 และได้รับใบประกาศนียบัตรระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

       2 ต้องมีผลงานการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการฉุกเฉินการแพทย์ในระดับ ค และ ง ตามอำนาจหน้าที่ขอบเขต

          ความรับผิดชอบและข้อจำกัดในการปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมตามคำสั่งการแพทย์หรือการอำนวยการ พ.ศ. 2556 มาจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง

          *** โดยใช้แบบฟอร์ม Cert.niem 06.2 ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ทางหน้าเว็ปไซค์ศูนย์การฝึกษาและฝึกอบรม

 

8.จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและรูปถ่ายจะทำอย่างไร

ตอบ   เข้าระบบของท่านเอง >> เลือก หน้าจัดการ >> เลือกแก้ไขประวัติส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูล

        >>คลิกเพื่อดูตัวอย่าง<<

 

9 การชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

ตอบ ให้สอบถามกับองค์กรฝึกอบรมโดยตรง

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)