ระบบงานลงทะเบียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ลงทะเบียน รายงานสรุปยอดผู้ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ภายใน
step1 step2
1.กรอกเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่ 2.กรอกข้อมูลลงทะเบียนและบันทึก
 
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกเลขประจำตัว 5 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน
เลขประจำตัวเจ้าหน้าที่   **
เลือกการลงทะเบียน
หากพบปัญหาการลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ติดต่อ
   
   เรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียน ติดต่อ 089-205-1669 (นลินรัตน์ เรืองจิรยศ)
   ระบบขัดข้อง ติดต่อ 081-980-1669 (ประสงค์ เตชาภรณ์พงศ์)