คำอธิบายการลงทะเบียน

  1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วม ออนไลน์
  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน
=== ปิดรับลงทะเบียนแล้วครับ ====
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการสมัครลงทะเบียน
หมายเลขบัตรประชาชน **