ระบบการสมัครสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

สมัครสอบ รายงานสรุปยอดผู้สมัครสอบ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ภายใน
step1 step2 step3
1.กรอกเลขบัตรประชาชน 2.กรอกข้อมูลสมัครสอบ 3.ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
 
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบ
หมายเลขบัตรประชาชน   ***
เลือกการสมัครสอบ

หากพบปัญหาการสมัครสอบ ติดต่อ
   เรื่องเทคนิคการลงทะเบียนสมัครสอบ ติดต่อ 081-980-1669 (คุณประสงค์ เตชาภรณ์พงศ์)
   เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครสอบ ติดต่อ
      085-613-5704 (คุณวิลาสินี อนันเต่า)
      087-114-1669(คุณบรรณรักษ์ สนองคุณ)
      089-206-1669 (คุณสุนิสา สุวรรณรักษ์)