การศึกษา
การฝึกอบรม
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร
 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่
      ที่ตั้ง : กลุ่มงานรับรองและกำกับมาตรฐานผู้ปฏิบัติการ สำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน 
      ชั้น 3 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
      88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา 
      สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
      โทรศัพท์ 0-2872-1600 , 096-648-9388 โทรสาร 0-2872-1603 
      e-mail : emsworkforce@niems.go.th
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)