การศึกษา
การฝึกอบรม
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร
 
 

การฝึกอบรม

เพจเกี่ยวกับการฝึกอบรม โดยการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแยกออกเป็นการสมัครโดยเลือกจากองค์กรการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม แล้วแต่ที่ทางผู้ใช้งานจะสะดวก การสมัครเข้ารับการอบรมนั้นหากผู้ใช้งานยังไม่ได้เป็นสมาชิก ระบบจะให้ทำการสมัครสมาชิกก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรม

องค์กรการฝึกอบรม

การเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโดยเลือกว่าองค์กรการฝึกอบรมแต่ละแห่งมีหลักสูตรการฝึกอบรมอะไรอยู่บ้าง
หากผู้ใช้งานยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ เมื่อกดสมัครเข้ารับการอบรม ระบบจะส่งไปยังหน้าลงทะเบียนสมาชิก


หลักสูตรการฝึกอบรม

เป็นการเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโดยเลือกว่าหลักสูตรการอบรมนั้นมีองค์กรการฝึกอบรมใดเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าสมัครบ้าง
หากผู้ใช้งานยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ เมื่อกดสมัครเข้ารับการอบรม ระบบจะส่งไปยังหน้าลงทะเบียนสมาชิก


สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)