ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

     ตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ 2

และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ทางเว็บไซต์ด้านล่างนั้น

http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/Upload/File/202001211626521276_UB1cMB4e6UabGBUN.pdf 

     ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและระเบียบการสอบ ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์

http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/Upload/File/202003231749192707_8AeiGwAClc5A4iQ6.pdf

2. ระเบียบการสอบภาคทฤษฎี (MCQ)  มีดังนี้

     กำหนดวันสอบ :     วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

     เวลาสอบ :            รอบเช้า  09.00 – 11.30 น.

                               รอบบ่าย 13.00 – 15.30 น.

     ลงทะเบียนสอบ :    รอบเช้า  08.00 – 08.45 น.

                               รอบบ่าย 12.00 – 12.45 น.

     สถานที่สอบ :        ห้อง 312/1 ชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่ อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 

**หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านอ่านระเบียบในการเข้าสอบตามเว็บไซต์ด้านล่างให้ครบถ้วน 

http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/Upload/File/202001211626521276_UB1cMB4e6UabGBUN.pdf

 

 

แผนที่ตั้ง อาคาร อปร.

 

Download : 0
วันที่ประกาศ
23 มี.ค. 2563 5:03:51
วันที่แก้ไข
23 มี.ค. 2563 5:50:40
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)