ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
ประกาศแจ้งการขยายเวลาเปิดระบบสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง การขยายเวลาเปิดระบบสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบ

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดยมีรายละเอียด ดังนี้   >>ประกาศสถาบัน<<

แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการสมัครสอบ >>ดาวน์โหลด<<

 

เว็บไซต์ในการสมัครสอบ : http://register.niems.go.th/mainregister_npk/

 

ผู้ประสานงาน : วิลาสินี อนันเต่า โทร.๐๘๕-๖๑๓๕๗๐๔

                     E-mail : wilasinee.a@niems.go.th

Download : 0
วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2563 2:58:41
วันที่แก้ไข
13 ส.ค. 2563 4:44:36
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)