ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน MCQ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

     ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดให้มีการสอบภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อการให้

ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น

     ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ดังเอกสารแนบนี้

ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

>>รายชื่อผู้สอบผ่าน<<

Download : 0
วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2563 8:33:45
วันที่แก้ไข
2 พ.ย. 2563 8:44:07
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)