ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
รายชื่อผู้ปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตรจากการประชุมคณะอนุกรรมฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563

รายชื่อผู้ปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตรจากการประชุมคณะอนุกรรมฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตร ให้ติดต่อขอรับบัตร Smart Card ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามขั้นตอนการติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ กับ ธ.ก.ส. ดังนี้

 

 

Download : 0
วันที่ประกาศ
24 พ.ย. 2563 1:40:12
วันที่แก้ไข
24 พ.ย. 2563 2:12:37
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)