ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT ๑๑๕ ชั่วโมง)

ประกาศรับสมัคร 26 พ.ย. 2563 - 15 ธ.ค. 2563 สมัครได้ที่    >>คลิก<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์: วันที่ 18 ธันวาคม 2563

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์: วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระยายอ ชั้น 5

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม: วันที่ 29 ธันวาคม 2563

(ทางเว็บไซต์ สพฉ. และ FB : EMS เจ้าพระยาอภัยภูเบศร)

        ** รับจำนวน 40คน ** ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 9,000 บาท 

-เข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2564 – 28 มีนาคม 2564

เข้าอบรม ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00น.

-ฝึกภาคปฏิบัติระหว่างการอบรม (คนละ 4วัน) ในวันเสาร์ – อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น.

-ฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยเก็บประสบการณ์ดูแลผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุ โดยฝึกงานในโรงพยาบาลที่

ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพในพื้นที่ จำนวน 10 เคส ได้ตามเวลาที่กำหนด

 

เอกสารสำคัญ

**ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 26 ธันวาคม 2563 

ให้ยื่นหลักฐานดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 1 ใบ

3. ใบรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 1 ใบ

(หากไม่มีหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน ขอไม่รับสมัครเข้ารับการอบรมทุกกรณี)

** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นส.นัฐกรานต์ ยุทธนไพบูลย์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

โทร 089-9366561

Download : 0
วันที่ประกาศ
25 พ.ย. 2563 2:35:48
วันที่แก้ไข
25 พ.ย. 2563 2:36:42
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)