การศึกษา
การฝึกอบรม
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร
 
 
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร

การสอบเพื่อประกาศนียบัตร

การสอบเพื่อประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมนั้นๆ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสิทธิ์ที่จะเข้าสอบเพื่อประกาศนียบัตรได้โดยเลือกหลักสูตรสอบ(ต้องเป็นหลักศูนย์ที่ผู้ใช้ผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น)  ศูนย์ฺสอบที่เปิดรับสมัครสอบ  และรุ่นที่สอบ

สมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตร

การสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตร จะสามารถสอบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมมาได้

 

 

 

การต่ออายุใบประกาศนียบัตร

การต่ออายุใบประกาศนียบัตรที่หมดอายุ  โดยมีเงื่อนไขในการต่ออายุตามแต่ทางหน่วยงานเป็นผู้กำหนด

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)