ตรวจแบบประเมิน
  + แบบฟอร์ม ALS/ILS
  + แบบฟอร์ม BLS
  + แบบฟอร์ม FR
  รายงานแบบประเมิน
  + แบบร้อยละและค่าเฉลี่ย
  การจัดการผู้ใช้ระบบ
  + ผู้ใช้ระบบ
 
ติดต่อเรา
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ ชั้น 2 ซอยสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อโทรศัพท์ 085 - 2371669 (คุณบัณฑิต   พีระพันธ์)

ลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2554