การศึกษา
การฝึกอบรม
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร
 
 
 
  
12345678910...
อ่านทั้งหมด   
 
   
แจ้งองค์กรที่หมดอายุการรับรอง ดำเนินการยื่นขอต่ออายุการรับรององค์กร
แจ้งองค์กรที่หมดอายุการรับรอง ดำเนินการยื่นขอต่ออายุการรับรององค์กร
แจ้งองค์กรที่หมดอายุการรับรอง ดำเนินการยื่นขอต่ออายุการรับรององค์กร
แจ้งรายชื่อองค์กรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก อศป. ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน : ผปป." รุ่น 1 และ รุ่น 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 62
แจ้งรายชื่อองค์กรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก อศป. ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพท ...
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพท ...
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพท ...
อ่านทั้งหมด   
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)