ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
แนวทางการดำเนินการในการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ตามมติ กพฉ. ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 20 มิถุนายน 2561)

 

ดูรายละเอียดได้ที่   

 

 

ดูรายละเอียดได้ที่   

=================================================================

 

5 ขั้นตอนการต่ออายุ พฉพ. ,อฉพ. ตามมติ กพฉ. ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

 

3 ขั้นตอนสำหรับผู้ปฏิบัติการ ในการยื่นขอต่ออายุ พฉพ. อฉพ. ตามมติ กพฉ. ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

 

2 ทางเลือก ในการนำผลการปฏิบัติการฉุกเฉินมาใช้ประกอบการยื่นขอต่ออายุ พฉพ. ,อฉพ.

 

 

5 ขั้นตอน สำหรับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

สำนักการแพทย์ ในการขอต่ออายุ พฉพ. ,อฉพ. ตามมติ กพฉ. ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

3 ขั้นตอน สำหรับผู้ปฏิบัติการ ที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

สำนักการแพทย์ รับรอง ในการยื่นขอต่ออายุ พฉพ. ,อฉพ. ตามมติ กพฉ. ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

 

Download : 0
วันที่ประกาศ
25 ก.ค. 2561 9:35:10
วันที่แก้ไข
6 ส.ค. 2561 2:55:37
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)