ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
แจ้งมติคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๑ ปี)

>>>> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๑ ปี)<<<<

>>>> แบบฟอร์มขอรับใบประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๑ ปี) <<<<

Download : 0
วันที่ประกาศ
5 มิ.ย. 2563 1:38:18
วันที่แก้ไข
10 มิ.ย. 2563 4:41:13
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)