ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ >>ประกาศสถาบัน<<

แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการสมัครสอบ >>ดาวน์โหลด<<

กลุ่มผู้จบการศึกษาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐

         รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบภาคทฤษฎี >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

         รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบภาคปฏิบัติ >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

กลุ่มผู้จบการศึกษาปี ๒๕๖๑

        รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

เว็บไซต์ในการสมัครสอบ : http://register.niems.go.th/mainregister_npk/

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ทางเว็บไซต์ : http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/

 

**หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ แต่ไม่สามารถทำการสมัครสอบในระบบได้ ขอให้ประสานมายัง

เบอร์ผู้ประสานงาน หรืออีเมล ด้านล่างนี้

ผู้ประสานงาน : วิลาสินี อนันเต่า โทร.๐๘๕-๖๑๓๕๗๐๔

                    E-mail : wilasinee.a@niems.go.th

Download : 0
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563 4:05:01
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)