ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
ประกาศรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

  

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตร

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ >>ประกาศสถาบัน<<

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ >>ภาคทฤษฎี<<   >>ภาคปฏิบัติ<<

เว็บไซต์ในการสมัครสอบ : http://register.niems.go.th/mainregister_npk/

**หมายเหตุ : สำหรับรายชื่อที่มีการไฮไลท์สี ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งเลขบัตรประชาชน

สำหรับใช้ในการสมัครสอบดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563

 

ผู้ประสานงาน : วิลาสินี อนันเต่า โทร.085-6135704

                     E-mail : wilasinee.a@niems.go.th

Download : 0
วันที่ประกาศ
30 พ.ย. 2563 9:09:24
วันที่แก้ไข
30 พ.ย. 2563 9:11:38
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)