ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ ครั้งที่ 1 และ OSCE และแจ้งเลื่อนการสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE

และประกาศการเลื่อนสอบ

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานที่จัดสอบไม่สามารถ

ดำเนินการจัดสอบได้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงขอแจ้งเลื่อนการสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ

OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ทั้งนี้จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

ในภายหลัง

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ          >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ OSCE         >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

Download : 0
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2564 3:12:44
วันที่แก้ไข
30 เม.ย. 2564 3:28:16
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)